Geschiedenis

Geschiedenis van Herstappe:

In de Romeinse tijd

Deze Luikse heerlijkheid was al in de Romeinse tijd bewoond. Tot 1966 vormde zij een aparte parochie. Wegens faciliteiten voor Franstaligen ontsnapte het dorpje aan de gemeentefusies. Onder de 28 huizen zijn zes boerderijen.

Eerst vermeld in 1143

De naam komt van Heir-stapel of een Romeinse stapelplaats langs de heirbaan. Hastaples werd voor het eerst vermeld in 1143. In de buurt van Herstappe ligt de Herstappeltombe, een Romeinse tumulus op het grondgebied van deelgemeente Lauw. Langs deze tumulus ligt de N614 waar vroeger de Romeinse weg van Tongeren naar Amay liep.

De Slag van Haspengouw

Op 13 september 2008 werd in Herstappe de 600ste verjaardag van de Slag van Haspengouw gevierd. Tijdens deze herdenking is de binnenplaats van de Haspenhoeve gebruikt als open theater waarbij ondermeer een middeleeuwse marktplaats georganiseerd werd. Ook vonden er nog andere historische activiteiten plaats in Herstappe en Othée. 's Avonds organiseerden beide dorpen een fakkeltocht naar de Ezelsbeek waar de slag plaatsvond.

23 & 24 September 1408

De Slag van Haspengouw is een veldslag die plaatsvond op 23 september 1408 in de omgeving van de Waalse plaats Othée tussen de prins-bisschop van Luik en zijn Bourgondische bondgenoten en Luikse rebellen. Deze laatsten leden grote verliezen door gebrek aan ervaring.

In het jaar 1408 kreeg de 16-jarige Jan van Beieren de zeggingschap over het prinsbisdom Luik. Door zijn wreedaardige houding tegenover zijn onderdanen en een nakende opstand, werd hij verplicht te vluchten naar Maastricht, dat ook deel uitmaakte van het prinsbisdom. Landvoogd Hendrik van Horne werd aangesteld om de heerschappij over te nemen, waarop Jan van Beieren zijn familie vroeg om hem te hulp te komen. Zijn broer Willem IV, graaf van Henegouwen, zijn zwager Jan Zonder Vrees, hertog van Bourgondië en zijn neef Willem II, graaf van Namen verenigden zich en trokken richting Luik.

De rebellerende Luikenaars vormden, met de hulp van inwoners van Tongeren, een leger van 50.000 ongetrainde strijders, onder leiding van Herndrik van Horne. Hun mankrachten bestonden uit burgerij en ambachtsliedenen die opkwamen voor hun rechten en vrijheden. De Bourgondische alliantie bestond uit 35.000 geoefende militairen die aangevoerd werden door Jan Zonder Vrees, hertog van Bourgondië. De confrontatie vond plaats in de open velden tussen Othée, Rutten en Herstappe op 24 september 1408 in de namiddag. Ondanks hun strijdlust verloren de Luikenaars de veldslag door gebrek aan ervaring en lieten 15 à 25.000 rebellen het leven. Het hoofd van hun aanvoerder werd als teken van overwinning overgemaakt aan Jan van Beieren.

Jan Zonder Vrees

Jan van Beieren zette zijn heerschappij van het prinsbisdom voort en ontnam de inwoners van de “Vurige Stede” hun charters en vrijheden. De stad diende een schuld te vereffenen van 220.000 kronen. Door zijn heldhaftig optreden kreeg Jan I, hertog van Bourgondië zijn bijnaam “Jan zonder Vrees”.

Nieuwsbrief per E-mail

Een origineel cadeau?

Volg ons via Twitter

Deel deze info via